Έχετε απορίες; Καλέστε μας  -  (+30) 23530 23850 -

Οι προμηθευτές της ξυλείας μας διαθέτουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την σωστή λειτουργία τους. Οι δραστηριότητες τους είναι πιστοποιημένες και προέρχονται από δηλωμένα και ελεγχόμενα δασύλλια.  Η εισαγόμενη ξυλεία μας προέρχεται από εταιρίες του εξωτερικού ( Ευρώπη, Αμερική, Ασία) που λειτουργούν κάτω από τον έλεγχο του κρατικών αρχών και ακολουθούν πολιτική ποιότητας και προστασίας του δασικού πλούτου.

Wood Center © 2024